Om Skolbiblioteket ESN

Esn:s bibliotek har över 9.000 böcker i sin samling för att stimulera elevernas lärande och informationssökande.

Här erbjuds eleverna en lämplig miljö för kunskapsinhämtning, informationssökning, läsglädje, lugn eftertanke och utövande av fantasin. Individualitet respekteras och ett ifrågasättande, självständigt förhållningssätt till lärande uppmuntras.

ESN:s bibliotek arbetar för att främja elevernas läsande och lärande, samt en respekt för olika trosuppfattningar och synpunkter .

Vid vissa tider under dagen är biblioteket öppet som ett uppehållsrum för elever.

ESN:s bibliotekarie finns till hands 08.00-16.00.